KJØTT/Meat

Gården selger kjøt frå eigen buskap. Kjøttet tar smak frå beite, og villsauen lagrar fettet på en annan  måte enn andre sauerasar. For å overleve vinteren ute lagrar villsauen fettet rundt innvollane og ikkje i sjølve kjøtet. Da gjer kjøtet svært magert og mørt.


Vi leverer årslam til slakt og vidareformidlar kjøt til kunde. Vekten på et lam kan vairera mellom 9 -13 kg.Pris for kjøtt for heile slakt, finpartert:  


Ferskt kjøtt heile dyr  150 Nkr pr kg


Saltet og tørket kjøtt  380 Nkr pr kg
The flavour of the meat is very much affected by the sheep's nutritious diet. The wild sheep stores its fat in a different way than other breeds. To survive the winter outdoor, it stores the fat around the intestines and not in the meat itself. This makes the meat very lean and tender.


We deliver lambs to slaughter annually with the weight varying between 9 and 13 kg.

Bestilling / Order